Reise

Bryggen – Bergen

Bryggen Bergen

Bryggen i Bergen, også kjent som Tyskebryggen og Hansabryggen, omfatter den gamle hanseatiske trebebyggelsen i det sentrale Bergen. Den består av ca 13 mål med 61 fredede bygninger og befinner seg på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Bryggen Bergen

Tilbake i sagatiden finner en belegg for navnet Bryggen eller Bryggene. Sent i middelalderen, i forbindelse med at bryggen oppstod som et hanseatisk handelssted, dukker navneformen Tyskebryggen opp, på samme måte som Mariakirken ble omtalt som «Tyskekirken» fordi det ble holdt gudstjenester på tysk der. På 1600- og 1700-tallet var også den folkelige navneformen Garpebryggen vanlig (garper var en betegnelse på de tyske kjøpmennene). Senere ble formen Tyskebryggen enerådende. 25. mai 1945 vedtok Bergen bystyre at navnet fremover skulle være Bryggen. Navnebruken har vært kilde til strid, og flere har argumentert med at Tyskebryggen er mest historisk korrekt og ønsket av bystyret skal reversere navnevedtaket. Lasse Bjørkhaug, direktør i Stiftelsen Bryggen, har uttalt at han har merket seg at «stadig flere nå bruker navnet Tyskebryggen igjen»

Bryggen Bergen

Strøket grenser mot Bergenhus langs Øvregaten til Vetrlidsallmenningen, ned denne og tilbake langs Bryggens kaifront. Det omfatter da også de handelsgårdene av mur som ble bygget etter en regulering i 1901 etter tegninger av arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. I den forbindelse rev man en rekke av tregårdene fra hansatiden, men eieren av den gården som i dag inneholder Hanseatisk museum, ville ikke selge, og derfor er denne bevart.

Frem til 1955 utgjorde Bryggen en sammenhengende rekke gårder som strakte seg fra Nikolaikirkealmenningen i syd til Dreggsalmenningen i nord. En storbrann i 1955 ødela omtrent halvparten av den gjenværende bygningsmassen. Fasadene av den nedbrente delen ble gjenreist som kopier i 1980, og utgjør en del av hotellet som ligger på dette området.

Bryggen Bergen

De historiske bygningene utgjør gårdrekker som har følgende navn, regnet fra syd: Søndre og nordre Holmedalsgård, Bellgården, Hjortegården (Jacobsfjorden), Svensgården (dobbelgård), Enhjørningen, søndre og nordre Bredsgård og Bugården. Alle bygningene på Bryggen i Bergen er i privat eie. Stiftelsen Bryggen [etablert i 1962] eier 35 bygninger, og er således største gårdeier. Stiftelsen Bryggen er en dedikert organisasjon som arbeider for bevaringen av verdensarven, og har en stab av tømrere med spesialkompetanse på tradisjonshåndverk.

source: In English wiki In Norwegian wiki

Valentines

En kommentar